ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

                                                                คำร้อง  นพรัตน์   ด่านอนันต์

                                                                ทำนอง  ราชสีมา-เขียวเหลือ    จังหวะ มาร์ช

                                                                แต่ง 2 มิถุนายน 2546

                    


โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  สมสถานการศึกษาสง่าเด่น 
บริบทสวยสงมร่มเย็น สมเป็นโรงเรียนงามของชุมชน
ปัญญา นะรานัง ระตะนัง  ปัญญาเป็นรัตนของตน 
คุณครูคือผู้นำชุมชน  อุทิศตนสร้างคนเพื่อสังคม
ฟ้า ขาว แวววาวสดใส   มีเป้าหมายชัดเจนไม่เลิกล้ม
ลงมือทำมุ่งมั่นเหมาะสม  พัฒนาสังคมให้สร้างสรรค์
คติพจน์ ประพฤติดีมีวิชา  นำพาชุมชน สมัครสมาน 
ชมรมเราเล่นดนตรี กีฬาทุกวัน ป้องกันต้านยาเสพติดอย่างดี
คำขวัญนั้นพัฒนาไม่หยุดยั้ง  ทุกตารางนิ้วคือความงามของพื้นที่
คุณครูผู้บริหารท่านมีวิสัยทัศน์ดี กว้างไกลให้พัฒนา
ส่งเสริมเยาวชนให้ดีเด่น  ให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหา
หลวงปู่เจียมพระศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งพา เป็นที่สักการะ บูชาของชาวบ้าน 
ก่อเกิดศีลธรรมล้ำปัญญา  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์มหาศาล
ชุมชนเราอยู่ตรงนี้มาเนิ่นนาน ส้มโอหวาน รักษามั่นคือโฎนตา 
อุดมการณ์มุ่งมั่นเลิศล้ำ คุณครูผู้นำมีเหตุผล 
ต้นมะพอกเป็นไม้หลักยืนต้น
ศิษย์ทุกคนรักเคารพสถาบัน
ไชโย ไชโย ไชโย 
ขนาดมอญพิทยาคมจงเจริญ 
ไชโย ไชโย ไชโย  
------------------------------------------------------------------------------------